SDH

Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů VELKÁ CHMELIŠTNÁ.

Velká Chmelištná se nachází již na území Přírodního parku Jesenicko, zhruba 13 km od okresního města Rakovník.
Ves samotná byla založena kolem roku 1039 v období české vnitřní kolonizace.
Název Chmelištná znamená ves s mnoha chmelišti, jak se tehdy říkalo chmelnicím. Později byl doplněn její název na ,,Velká Chmelištná“ .

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

Obec Velká Chmelištná leží na území bývalých Sudet.
Před II. světovou válkou zde žilo asi 350 obyvatel, z nichž bylo jen 20 české národnosti. Ostatní obyvatelstvo bylo národnosti německé. Proto odsun německého obyvatelstva těžce zasáhl do života obce. Domníváme se, že s tím je spojena skutečnost o nezachování se žádných dokumentů o tom, kdy byl Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Chmelištné založen.Vzhledem k tomu, že naše obec před válkou měla farnost i místní školu, předpokládáme, že Sbor dobrovolných hasičů byl založen v době, kdy vznikaly SDH v okolních obcích, tedy někdy kolem roku 1870.
Avšak podle dostupných informací, které máme od místních obyvatel, kteří zde žijí již několikáté pokolení, se založení hasičů v obci datuje od roku 1876. Proto bereme tento rok, jako rokem založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Chmelištné.

Typickou akcí pořádanou místním Sborem dobrovolných hasičů je pro Velkou Chmelištnou každoročně pořádaná hasičská soutěž dětí a dospělých “ O pohár starosty SDH“.

Novinky

O Pohár starosty SDH Velká Chmelištná

Dne 8.7.2017 se koná 2 kolo ligy v požárním útoku  mládeže a poté následuje HS O Pohár starosty SDH Velká Chmelištná. Tímto jste Všichni srdečně…

číst více